Kustom Paint Thailand Contest
by Bangkok Hot Rod

#Bangkokhotrod2022 ขอต้อนรับเข้าสู่ แบบฟอร์มสมัครส่งผลงานประกวด “Kustom Paint Thailand Contest by Bangkok Hot Rod” ในงาน Bangkok Hotrod Custom Show 2022 วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 เวลา: 15.00 – 22.00น. ณ Secret Safehouse (ถ.ราษฎร์บูรณะ)

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัคร พร้อมแนบผลงานที่ผ่านมา / ปิดรับสมัคร 15 กันยายน 2565

2. ผู้จัดฯ คัดเลือกใบสมัคร และส่งแจ้งผู้ผ่านการเข้ารอบ ผ่าน : bangkokhotrod.artist@gmail.com ภายในวันที่ 19 กันยายน 2565

3. ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมประกวด ด้วยการโอนเงินค่าสมัคร และส่งหลักฐานโดยการ reply mail กลับมายังผู้จัดภายใน 5 วันทำการ

 • ค่าสมัคร 500 บาท / กรณี ไม่โอนค่าสมัครตามกำหนด ให้ถือว่าท่านขอสละสิทธิ์

4. ผู้จัดฯ ส่งเมล์ตอบรับ แจ้งหมายเลขประจำตัว ให้กับผู้สมัครทางเมล์

5. ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวด ณ ที่จัดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน เวลา 13.00-17.00 น. / กรุณานำเอกสารที่ได้รับทางเมล์ มายืนยันตัวตน ที่จุดลงทะเบียน เพื่อรับ ดังนี้

 • บัตรผ่านประตู เข้า-ออกงาน วันละ 1 ใบ ท่านจะได้รับ บัตรเฉพาะรอบทั่วไป (5-6 พฤศจิกายน) เท่านั้น
 • กรณีบัตรผ่านประตูของท่านหาย ท่านจะต้องทำการซื้อเพื่อเข้างานด้วยตัวเอง

ประเภทการประกวด

1. Best of Pinstriping: สร้างสรรค์ผลงาน ด้วยลายเส้น Pinstriping ภายใต้แนวคิด “อาละวาด” ลงบนวัสดุ “แผ่น Skateboard”

2. Best of Kustom Paint: สร้างสรรค์ผลงาน ด้วยงาน Metal Flake(กากเพชร) ภายใต้แนวคิด “อาละวาด” ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค ลงบนวัสดุ “หมวกกันน็อค”

หมายเหตุ :

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุ (แผ่นสเก็ตบอร์ด / หมวกกันน็อค) สำหรับทำชิ้นงานประกวดด้วยท่านตัวเอง
 • ผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรุ่น หากมีผู้ส่งประกวดไม่ถึง 15 คน / ประเภทการประกวด

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและตัดสิน

ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายประเทศ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับในวงการคัสต้อมเพ้นท์จากเวทีระดับโลก

 1. Composition 20 คะแนน
 2. Technique & Skill 20 คะแนน
 3. Colors (Harmony & Contrast) 20 คะแนน
 4. Unique 20 คะแนน
 5. Quality of work 20คะแนน

ประกาศผลผู้ชนะ ในงาน #Bangkokhotrod2022 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน เวลา 19.00 น.(โดยประมาณ)

รางวัลสำหรับผู้ชนะ

รางวัลชนะเลิศ รับ เงินรางวัล 5,000 บาท และของรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่า 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลประจำตำแหน่ง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับ เงินรางวัล 3,000 บาท และ ของรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่า 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับ เงินรางวัล 2,000 บาท และ ของรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่า 3,000 บาท

หมายเหตุ*

 • คําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้สมัครที่ไม่ได้รับรางวัลจะได้รับผลงานกลับคืน ยกเว้น ผู้สมัครที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จะต้องมอบผลงานให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดฯ
 • ถ้วยรางวัลประจำตำแหน่งสำหรับรางวัลชนะเลิศ ผู้ชนะจะต้องรักษาเป็นอย่างดี และทำการส่งมอบในฐานะแชมป์ให้กับผู้ประกวดในปีถัดไป
 • ผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนําข้อมูล และผลงานไปประชาสัมพันธ์ต่อ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกวด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่
Line OA : @bangkokhotrod หรือ
Email : bangkokhotrod.artist@gmail.com

ข้าพเจ้ารับทราบ และเห็นด้วยกับข้อความทั้งหมดข้างต้น และพร้อมที่จะกรอกใบสมัครออนไลน์